Днес

Заводските цени продължават да вървят надолу

Заводските цени продължават да вървят надолу

© Надежда Чипева, Капитал

Заводските цени се понижават през октомври с 2.7% в сравнение със същия месец на 2019 година. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост – с 3.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2.5%, а в добивната промишленост се наблюдава повишение на цените – с 12.5%. Цените за външния пазар на годишна база спадат повече от тези за вътрешния, показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо септември обаче цените се вдигат минимално – с 0.3%. Повишение е регистрирано в добивната промишленост – с 2.1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.9%, и в преработващата промишленост – с 0.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през месеца намалява с 1.5% в сравнение със същия месец на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2.0%, и в преработващата промишленост – с 1.8%, а увеличение се наблюдава в добивната промишленост – с 6.3%.

Спрямо септември цените се увеличават с 0.4% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени в добивната промишленост – с 1.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.5%, и в преработващата промишленост – с 0.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2019 г. е отчетено намаление с 4.5%.