Днес

Министърът на образованието създава напрежение сред учените

"Освен пренебрежение към работата на учените от Българската академия на науките Вашите изявления и управленски решения създават впечатление за противопоставяне на отделни групи от академичната общност в България: учените от БАН на тези в университетите, младите учени на по-възрастните."

© Юлия Лазарова

„Освен пренебрежение към работата на учените от Българската академия на науките Вашите изявления и управленски решения създават впечатление за противопоставяне на отделни групи от академичната общност в България: учените от БАН на тези в университетите, младите учени на по-възрастните.“

p:first-of-type::first-letter { float: none; font-size: 17px; line-height: 1.42em; padding: 0; } ]]> „Дневник“ публикува отворено писмо от ръководството на Хумболтовия съюз в България до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Писмото е обсъдено и прието на онлайн заседание на 30 ноември.

Уважаеми господин Вълчев,

В тези времена на изпитание за цялото човечество и в частност за българския народ и Българската държава

проследихме с изненада и тревога някои от Вашите публични изказвания

(брифинг пред журналисти на 26.11., отразен в Mediapool.bg и оттам тиражиран в други медии; интервюта на 27.11. в bTV – „Лице в лице“ и на 28.11. в БНТ – „Денят започва“).

Освен пренебрежение към работата на учените от Българската академия на науките Вашите изявления и управленски решения създават впечатление за противопоставяне на отделни групи от академичната общност в България: учените от БАН на тези в университетите, младите учени на по-възрастните. От позицията на своя дългогодишен професионален опит можем да заявим, че всяка от тези групи има своето значение за настоящето и бъдещето на българската наука и образование и следва неотклонно своята специфична мисия. Омаловажаването на ролята и приноса на която и да е от тези общности води до ненужни напрежения, вреди на колегиалния климат, провокира негативни обществени нагласи, а всичко това в крайна сметка нанася щети върху балансираното развитие на науката у нас.

Като обединение на учени от цялата академична общност, в това число от университетските среди и БАН, Хумболтовият съюз в България се стреми да съдейства за налагането на високи научни стандарти и за повишаването на авторитета на българската наука у нас и в света. Необходима предпоставка за това са сътрудничеството между водещите научни институции и диалогът между поколенията в различните научни колективи.

Създаването на напрежение между тях чрез неглижиране на приноса на учените

от дадена институция или чрез противопоставяне по възрастов признак е неуместно, защото пречи на така нужното в сегашния момент единство на нацията.

Затова Ви призоваваме, уважаеми господин министър, в управленческите си решения и в тяхната разгласа да отчитате специфичната мисия на различните изследователски институции и поколения, участващи в научния процес, и да оценявате техния принос съобразно тази специфика. Създаването на негативни обществени нагласи към определени професионални групи не обслужва националните интереси и не допринася за издигане на престижа на българското образование и наука.

Опрян на своята широка академична представеност, професионална компетентност и международна разпознаваемост, Хумболтовият съюз в България търси конструктивен диалог между научната общност и Министерството на образованието и науката и е готов да съдейства за неговото осъществяване.

С уважение:
проф. Лора Тасева
Председател на Хумболтовия съюз в България