Днес

БНБ очаква влошаване на икономиката и повече необслужвани кредити

БНБ очаква влошаване на икономиката и повече необслужвани кредити

© Надежда Чипева, Капитал

БНБ отчита, че е възможно в резултат на задълбочилата се криза с коронавируса да се влоши икономиката, а оттам да се обърне и трендът да намалява делът и размерът на необслужваните кредити. Това се разбира от изказване на управителя на БНБ Димитър Радев, публикувано в бюлетина, издаван от Асоциацията на банките в България, който излиза в навечерието на професионалния празник на банкерите 6 декември.

Банката отчита възможния сценарий на изостряне на икономическата криза и свързано с това съществено влошаване на кредитните портфейли. При този сценарий на банките може да се наложи да оперират временно под комбинираното изискване за капиталови буфери, като трябва да имат готовност да изготвят и изпълняват планове за тяхното възстановяване, допълва Радев.

Допълва, че извън прилагането на частния мораториум върху плащането на заемите, кандидатстването за което приключи на 30 септември, банките разполагат с възможност индивидуално да предоговарят кредити на техните клиенти. (Повече за това четете тук и тук.)

Управителят на БНБ отчита, че обявеният частен мораториум в комбинация с обявените през пролетта мерки от самата централна банка са довели до очаквания ефект – към края на октомври няма стагнация в кредитната дейност, но кредитите за фирмите и домакинствата се увеличават на годишна база съответно с 2.5% и 7.3%.

Радев посочва, че банковият сектор е влязъл в кризата с над 19% капиталова адекватност на базовия собствен капитал от първи ред и с над 260% коефициент на ликвидно покритие, или многократно над регулаторните изисквания.

Обявява, че приетите вече мерки ще действат колкото е необходимо.


Димитър Радев,

управител на БНБ

На свой ред председателят на банковата асоциация Петър Андронов съобщава, че банките са разработили допълнение към реда за прилагане на кредитен мораториум и предстои да бъде представено на БНБ за одобрение.

„Банките повече от всякога са изправени пред предизвикателството да оперират в ситуация на сложна, променлива и непредвидима икономическа обстановка и трябва да проявяват гъвкавост и далновидност“, посочва Андронов. „В този контекст можем да се поздравим с факта, че нашите кредитни институции разполагат с излишък от капитал и ликвидност“, допълва той.