България

Италия иска 14 дни карантина от българите

От 10 декември всички граждани, пристигащи в Италия от България, ще бъдат подлагани на 14-дневна карантина, освен ако не представят PCR тест, направен 48 часа преди пътуване. Това съобщават от външно министерство. Режимът ще е още по-затегнат между 21 декември 2020 г. и 6 януари 2021 г., тогава пристигащите от България ще бъдат под 14-дневна карантина без изключение.

За пристигащите от включените в Списък „В“ държави няма задължение за представяне на отрицателен тест или за поставяне под карантина. За да влязат в Италия, пристигащите от държави от Списък „С“ трябва да представят отрицателен тест, направен до 48 ч. преди влизането в Италия, а при непредставяне на такъв подлежат на 14-дневна карантина. Именно в този списък попада и България след 10 декември.

Независимо от това, задължителна 14-дневна карантина се въвежда:

– за пристигащите в Италия в периода 21 декември 2020 г. – 6 януари 2021 г. от страни от Списък „С“;
– за лица, които преди пристигането си в Италия са пребивавали или преминавали в някоя от държавите от Списък „С“ в периода 21 декември – 6 януари (т.е. ако лицето пристигне в Италия след 6 януари, но в периода 21.12.2020 г. – 06.01.2021 г. все пак е било в страна от Списък „С“, също подлежи на карантина).

Сред предвидените изключения от задължението за поставяне под карантина и за представяне на отрицателен PCR тест, при условие че не са налице симптоми на КОВИД, могат да се откроят следните хипотези:

– влизане в страната за период, който не надвишава 120 часа по доказани причини, свързани с работа, здраве или абсолютна спешност, при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина;
– транзит с лично превозно средство през италианска територия за период, който не надвишава 36 ч., при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина.
– екипаж на транспортни средства;
– влизане в страната по причини, свързани с работа, което е уредено от специални протоколи за сигурност, одобрени от компетентните власти;
– влизане в страната по неотложни причини, вкл. за международни спортни събития, след разрешение от страна на Министерството на здравеопазването и при представяне на отрицателен тест.