Днес

И през лятото най-висока е производителността в индустрията

И през лятото най-висока е производителността в индустрията

© Надежда Чипева, Капитал

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 1.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат данните на Националния статистически институт. Това показва, че спадът на този показател през лятото се свива, след като през април – юни той бе с 5.6% надолу спрямо година по-рано.

Заетите в икономиката са 3.588 млн. (при 3 511.7 млн. през предходното тримесечие), а общият брой отработени часове е 1.441 млрд. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На един зает се падат 8 826.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 22 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие намалява реално с 2.3%. БДС за един отработен час на човек също намалява реално с 2.3%.

По предварителни данни за третото тримесечие производителността на труда в индустриалния сектор е 8 427.5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 20.20 лв. за един отработен час на човек. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7874.4 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.80 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска остава производителността на труда в аграрния сектор – 2 614.7 лв. БДС на един зает и 6.7 лв. за един отработен човекочас.