България

Гръцката служба по заетост ще признава изтеклите документи на българи

Изтеклите документи за самоличност на български граждани – лична карта или паспорт, ще се признават от служителите на ОАЕД в Гърция по време на карантината.

Българските граждани ще могат да се регистрират като безработни или да ползват услугите на службата по заетост удостоверявайки самоличността си с изтеклите документи до издаване на нови такива.

Инициативата за решаване на този изключително важен казус за българите в Гърция бе подета от председателя на сдружението на българите на остров Крит г-н Петър Анастасов.

След постъпили множество оплаквания от български граждани, че не могат да се регистрират на гръцката борса, както и да ползват услугите на ОАЕД поради изтекли документи, председателят на дружеството Петър Анастасов сезира българското посолство в Атина, както и министър Захариева, които реагираха веднага.

Към момента Посолството на Република България в Атина е получило уверение от ръководството на ОАЕД, че неговите служители по места са информирани за това решение.