Политика

Дончев: Планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1% ръст на БВПВсяка година до 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1 процент ръст на БВП за България. Това е съобщил вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия с Икономическия и социален съвет (ИСС), предаде БТА. Постигането за българските граждани на 75 ва сто от средноевропейската паритетна покупателна способност, също е една от целите при възстановяване на икономиката чрез този план, е заявил още вицепремиерът.

ИСС е провел консултация с вицепремиера по приетото наскоро становище на съвета „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на План за възстановяване и устойчивост на Република България“.Докладчиците по становището Радосвет Радев и Пламен Димитров са инициирали обсъждането на проекта на правителството, подчертавайки неговата актуалност и значимост за преодоляване на негативните последици от пандемията.

ИСС обръща внимание на правителството, че е необходимо в плана да се обособи специална област за пазара на труда са адекватно финансиране, както и да се отдели необходимото място и финансиране и на системата за социално подпомагане.

В своето изявление Дончев е подчертал, че преговорите с ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост продължават и вероятно в края на януари той ще бъде в почти окончателен вариант.