Политика

Потреблението на чиста енергия в Китай се засилваОбщото потребление на енергия в Китай през тази година се очаква да продължи да нараства, като делът на чистата енергия се увеличава, става ясно от доклад на Института за изследване на енергийното развитие на Китайската южна мрежова компания, предава Радио Китай.

Институтът очаква генерирането на чиста енергия от слънчеви и вятърни източници да се повиши още повече в периода 2020 -2021 г.За да се гарантира стабилния пренос, институтът предлага въвеждането на по-гъвкава енергийна мрежа. Това ще позволи преноса на мащабна възобновяема енергия, както и усъвършенстване на технологията за чиста енергия.

Запознати с индустрията са убедени, че Китай ще постигне предсрочно целите, заложени в 13-тия пет годишен план (2016-2020), свързани с потреблението на неизкопаеми горива, засилвайки производството на вятърна, водна и слънчева енергия.

Според института, инвестициите в сектора на вятърната енергия миналата година са скочили рязко до над 1,1 трилиона юана (188,5 милиарда долара), което представлява 40% от общите инвестиции в енергийното производство.