Днес

Общинска програма предлага забрана на стари коли в зони на София

Общинска програма предлага забрана на стари коли в зони на София

© Георги Кожухаров

Наблюдава се трайна тенденция за подобряване на съдържанието на фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха на София спрямо 2014 г. Вредните емисии от автомобилния трафик също намаляват. С такива данни започна общественото обсъждане на поредната общинска Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община за преиода 2021-2026 г. Те бяха представени от екипа, който я е изготвил.

София вече е в нормите за ФПЧ-10, според данни от програмата

София вече постигнала средногодишната норма от 40 мкг/куб.м за ФПЧ-10, само отделни квартали като „Надежда“ понякога имали повишени среднодневни стойности – 49 мкг/куб.м. Прогнозите са до 2026 г. ФПЧ-10 да се намалят с 1870 т годишно на база предложените мерки. Очакванията са 80% от този ефект да е от подмяната на печките на твърдо гориво с по-екологични варианти на отопление – пелети, газ и парно. Този проект обаче засега буксува, защото от 55 хиляди домакинства, отопляващи се на дърва и въглища в София, едва 5500 са кандидатствали за подмяна.

Общинска програма предлага забрана на стари коли в зони на София

© Николай Дойчинов

Зони за ниски емисии, в които ще са забранени дърва и въглища

Екомерките в Програмата предвиждат и обособяване на зони с ниски емисии (ЗНЕ), където ще е забранено отопляването с дърва и въглища, обясни инж. Борислав Тафраджийски, консултант от екипа, изготвил Програмата. Това ще са квартали с ново строителство с възможности за газифициране или топлофициране. Предлага се и изработването на електронен регистър на домакинствата на твърдо гориво, който да се попълва от районните администрации.

Предлагат се зони със забрана за коли с нисък екостандарт

ЗНЕ да има и в центъра на София, където през зимата да не влизат автомобили с нисък евростандарт. Дневно в София се движат 400 хиляди коли, като 40% от тях са дизели, а 70% са с екостандарт под Евро 4, бе посочено от екипа на Програмата.

„Ако тези зони се прилагат целогодишно, ФПЧ-10 във въздуха на София ще намалеят със 152 т, а по-малкият размер – ФПЧ-2.5, със 117 т“, обобщи ползите Тафраджийски.

С принос за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) бе посочено изграждането на големите инфраструктурни проекти на общината – вътрешните градски рингове и връзките с Околовръстния път.

Оптимистичният тон в обсъждането на проекта за Програмата приключи в мига, в който бе дадена думата на гражданите и неправителствените организации.

Защо се измерва въздухът на „Копитото“, но не и на Орлов мост

Как няма София да подобри данните за въздуха до допустимите средногодишни норми за ФПЧ-10 като измервателната станция на Орлов мост беше премахната и после монтирана в местността „Копитото“ на Витоша? От общо шест станции защо няма нито една в центъра, няма и в район „Красна поляна“, където е квартал „Факултета“, който се отоплява на твърдо гориво, запита гражданка.

Напротив, 80 % от жителите на „Факултета“ се отопляват на ток, опонира Тафраджийски. Според него много домакинства в квартала ползвали и печки на твърдо гориво, и климатици.

Строгите мерки със ЗНЕ се оказаха препоръчителни

За предложените строги мерки като обособяването на ЗНЕ със забрана на твърдо гориво или за влизането на стари коли през зимата в тях, се оказа, че те били само препоръчителни. „Ние ги предлагаме в проекта, а общинският съвет ще прецени дали да ги възприеме и приложи. Не сме сигурни, че на този етап това ще се възприме“, уточни Борислав Тафраджийски, съавтор на проекта за Програма.

Вече три такива програми се изготвиха, приеха и действаха с цел да свалят замърсяването на въздуха до допустимите норми, но нищо не стана. Тази е четвърта, но в нея не се вижда нищо ново – пак същите мерки и задачи, посочи Андрей Зографски от „Спаси София“.

От отговора на Тафраджийски се оказа, че Столичната община е задължена от Европейската комисия да изготви поредна програма, именно защото нивото на замърсявяне на въздуха в София продължава да е над нормите, въпреки действието на предишната програма на общината от 2014 до 2020 г.

Зам.-кметове мълчаливо слушаха критиките на гражданите

В общественото обсъждане участваха и зам.-кметът по екологията Десислава Билева и по финансите и здравеопазването Дончо Барбалов. Те предпочетоха да мълчат и да слушат, вместо да участват в дебатите. Оказа се, че това е правилното решение за тях, защото предстояха още по-остри въпроси и искаха само ясни отговори.

На твърдението, че за Столичната община политиките за по-добро качество на въздуха са приоритетни, Ивайло Хлебаров от екосдружението „За Земята“ видя сериозен дисбаланс в предложената програма.

80% от бюджета отива за проекти с… 6% екоефект

„От сектор „Битово отопление“ се очаква да намали с 80% вредните емисии във въздуха на София, докато от транспорта прогнозите са за едва 6%. В същото време 80% от бюджета ще отиде точно в сектор „Транспорт“с изграждането на големи и скъпи инфраструктурни проекти (вътрешния градски ринг, връзките с Околовръстното). А те са с минимален принос за изчистване на въздуха. Фокусът на общината е върху тях, вместо да е върху управлението на трафика или към драстично намаляване на автомобилите като основен начин за придвижване в града. Каква е логиката да изразходвате толкова много пари (250 млн.лева) за толкова малко намаление на въздуха“, запита той.

Тафраджийски даде следния отговор: „Тази диспропорция идва, защото има проекти, които са стартирали по други програми на общината, но тези от тях, които имат връзка с качеството на въздуха са включени и в тази програма.“

Остана усещането, че заложените мерки първо са били зададени от общината и после подредени в програма. „Вие сте експерти и трябва да давате обективни решения на проблема, а не да прилагате политики“, атакува Зографски. Той изказа съмнения за представената информация, че 400 хиляди коли дневно се движат в София е силно занижена.

„Само на Сточна гара минават 130 хиляди коли. Като се има предвид, че почти 1 милион коли са регистрирани в София плюс още 200 хиляди коли на хора от страната, работещи постоянно в столицата и 100 хиляди коли, които ежедневно мигрират от съседните селища, няма как да са само 400 хиляди дневно движещите се коли“, опонира той. С това той онагледи тезата си, че това е най-слабата програма за подобряването на качеството на въздуха.

След три часа и половина дебати зам.-кметът по екологията Билева все пак се включи в обсъждането като препоръча на всички, които не са могли да зададат въпроси, да ги изпратят писмено до общината до 20 декември. Те ще бъдат обсъдени в ресорните комисии, след това РИОСВ-София ще даде екологична оценка на проекта за програмата за подобряване на въздуха и накрая Столичният общински съвет ще я гласува.