Днес

Училището на един малък гръцки остров работи само заради един ученик