Политика

Кредити от ББР до 6900 лева и за възползвалите се от други меркиОтпада ограничението хората, възползвали се от други правителствени мерки за подкрепа в пандемията, да кандидатстват за безлихвен кредит по програмата на ББР. Неговият максимален размер беше увеличен от 4500 на 6900 лв.

Това са част от промените в условията на програмата, за да се подкрепят повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, а след това са оставали без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.За упражняващите свободна професия, занаятчиите и земеделците, които не могат да предоставят документи за спад в доходите от поне 20%, ще е достатъчно да попълнят декларация за това по образец на ББР. Намалява се броят на изискваните документи за кандидатстване за увеличение на кредита.

Самоосигуряващите се трябва да са декларирали или платили осигуровките си след 1 януари само за периода, в който са осъществявали дейност. Сезонните работници и младежите, започнали първата си работа през 2020 г., трябва да имат общо 3 месеца трудови отношения от началото на годината.

Отпада и условието лицата да не са получавали възнаграждения от други източници, както и да имат поне 5 отработени дни през март.