Политика

АИКБ предлага мерките в подкрепа на бизнеса да се прилагат и за авиосектораАсоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ предлага мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора, както и за другите най-силно пострадали бизнеси. Предложението, получено днес в БТА, е адресирано до премиера и министри.

Предлага се подкрепата да е за последното тримесечие на 2020 г. (втората вълна) с финансов ресурс в размер на 150 млн. лева, заделен от бюджета в рамките на планирания дефицит с последната актуализация на бюджета. Такава сума, заедно с пренасочените от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 156 млн. за затворените бизнеси, би доближила по размер, съотнесен към БВП, страната ни до добрите европейски практики, смятат от АИКБ.Според АИКБ наложително е дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019-та година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. Спадът на приходите от продажби според организацията е по-обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на приходите.

Европейската комисия с измененията на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 от 13 октомври позволи такава държавна помощ, напомнят от АИКБ и уточняват, че става дума за финансов принос към непокритите фиксирани разходи до 90 за микро и малки, респективно до 70 на сто за средни и големи предприятия при спад на продажбите с най-малко 30 на сто. От АИКБ предлагат „с една трета или даже с една втора по-голям спад като допустимост предвид по-голямата устойчивост на кризи на българския бизнес“

В писмото се изтъква, че спадът на приходите в гражданското въздухоплаване спрямо 2019 г. достига до 80-85 на сто, а постоянните разходи, които са специфични за авиационния бранш, се запазват, а експлоатационните – при изпълнението на полети, дори се увеличават, заради снижаването на риска от заразяване в самолетите. Затруднени са и търговските обекти, тясно свързани с туризма, както и хотелите.