Политика

Строителните предприемачи настояват за изцяло нов закон, а не промени „на парче“ в ЗУТПроблемите в сектора изискват кардинални решения след провеждане на обществен дебат, се казва в отвореното писмо от НАСП

Промените „на парче“ в Закона за устройство на територията няма да доведат до защита на обществения интерес и намаляване на напрежението в бранша. Проблемите са принципни и имат нужда от кардинални решения, а не от редактиране на дадени членове. Не трябва да се забравя също, че част от обществения интерес е увеличаване благосъстоянието на гражданите. То става с намаляване на административната тежест, което позволява създаване на повече продукция, работни места и приходи в бюджета. По-голямото предлагане води и до намаляване цената на продукта, което ще направи жилищата по-достъпни за населението.„ОТ НАСП подкрепяме всяка промяна, която би довела до повече яснота в процедурите и правилата в строителството, но сме категорично против механизма, по който това се случва последните трийсет години. Първо, промените не решават кардинално проблеми като наличието на частна собственост под улиците, липса на общинска програма за изпълнение на инфраструктурата и благоустрояване на междублоковите пространства, диктат от страна на експлоатационните дружества, наличието на частна собственост в териториите с отреждане жилищни комплекси.

На второ място, промените се правят бързо, без обществено обсъждане и включване на заинтересованите страни в дебата, наистина важни текстове се внасят в последния момент между първо и второ четене. Настояваме, когато се планира промяна на такъв важен за обществото закон, тя да е съобразена с всички останали актове и закони, да е подложена на обществено обсъждане и да е възприета от бранша, а не да се приема от позицията на политическата сила“, се казва още в писмото.

Какви са фактите? ЗУТ е основният законодателен акт, който има за цел да уреди отношенията межди граждани, собственици, строители, проектанти, инвеститори и администрация в дългия и сложен строителен процес. За неговата роля съдим от бизнеса, върху който има отражение – у нас строителството формира 15% от БВП и на практика всяко пето семейство се изхранва пряко или косвено от работа в сектора. Законът до момента е променян над 90 пъти. В опита си да защити обществения интерес и с оглед възникването на сложни правни казуси предизвикани от закона, администрацията е предложила нови промени. От години решение на проблемите се търси чрез промени на конкретни членове, което не дава резултат, защото проблемите в областта са принципни и за тяхното решаване трябват кардинални действия. По своята същност законът е неработещ, а гражданските протести при всяко ново законно строителство доказват, че недоверието към въведената регулация е огромно и от страна на гражданите

„От НАСП смятаме, че проблемите ще бъдат решени само с изцяло нов закон, който да регламентира отношенията в строителството просто и ясно в баланс между гражданския интерес и този на бизнеса. Създаването му трябва да бъде в диалог с браншовите организации и камарите. Да се използват тяхната експертиза и практически опит. Така нормативната база ще бъде технически и юридически издържана, по-работеща и най-важното – ще бъде припозната и приета от всички нас, чиято ежедневна работа е зависима от този закон“, допълват от асоциацията.

Историята на ЗУТ показва, че проблемът не е в конкретната администрация, която действително се бори за подобрения. През годините подходът към проблемите в бранша и закона е бил непроменен. Подходът на всички участници в процеса, включително и на браншовите организации, бе един и същ. Всички ние сме отговорни за това обществен оборот за милиарди да се управлява по един неработещ закон. Всички участници в процеса имаме отговорност за ситуацията, но е настъпил моментът да рестартираме системата и след анализ на натрупания негативен опит да създадем работещо и справедливо законодателство.

Своето становище по предложените промени членовете на НАСП са представили официално пред законодателя. От браншовата асоциация възразяват срещу почти всички промени. С мотивите им можете да се запознаете тук, като най-оспорвани остават точките, които правят зависим частния строителния интерес от изпълнението на ангажиментите на общината относно изграждането на пътната инфраструктура.