Политика

КЕВР: Топлофикационните дружества да комуникират по-активно с клиентите„В условията на пандемия топлофикационните дружества следва да търсят допълнителни възможности и да предприемат мерки за широко информиране на своите клиенти във връзка с традиционно по-високото потребление на топлинна енергия през есенно-зимния сезон, както и за съществуващите възможности за облекчаване заплащането на ползваната от тях топлинна енергия. Възникналите необичайни затруднения и проблеми, както за дружествата, така и за клиентите, изискват бързи, адекватни и гъвкави мерки, с които да се подобри комуникацията с потребителите“. Това заявява председателят на КЕВР доц. Иван Иванов в изпратено днес писмо до ръководствата на топлофикационните дружества в страната, съобщиха от регулатора.

През отоплителния период на 2020 -2021 г. всяко топлофикационно дружество трябва да информира по подходящ начин клиентите си (на електронната си страница, чрез информационни съобщения до медиите и по други начини и информационни канали) за размера на произведената и подадена към клиентите топлинна енергия, като предоставя кратък и ясен анализ за повишено или намалено потребление, в сравнение със същия месец на предходния отчетен период. Такъв подход ще даде възможност на голямата част от потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия, да се изготвят на база прогнозни данни, да контролират по-лесно потреблението си и да планират своите разходи, пише председателят на КЕВР в писмото до топлофикационните дружества.Дружествата да провеждат активна и постоянна информационна кампания относно възможностите за оптимизиране на индивидуалното потребление на топлинна енергия, в т.ч. за ползата от предприемането на мерки за енергийна ефективност от страна на клиентите, както и за начините за разумно ползване на топлинна енергия, допълва още Иван Иванов. Освен това топлофикационните дружества трябва да прилагат активен и гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово състояние. Това би могло да включва по-широкото им информиране за съществуващите възможности за разсрочване на задълженията, заплащане на равни месечни вноски и други подходящи добри практики.

В писмото председателят на КЕВР добавя, че с реализирането на предлаганите мерки дружествата ще проявят своя професионализъм и обществена ангажираност. Комисията счита, че в сегашната ситуация, поставяща пред сериозни затруднения голяма част от домакинствата, ползващи топлинна енергия, подобни мерки биха имали практическа полза както за дружествата, така и за техните клиенти. „По този начин допълнително ще се подобри работата с клиентите и ще се повиши доверието между доставчиците на услуги и потребителите“, изтъква председателят на регулатора доц. Иван Иванов, цитиран от пресцентъра на КЕВР.