Политика

Улеснен ред за ремонт в защитени територии иска Валери СимеоновАко бъдат приети поправките, внесени от Валери Симеонов, ще може по улеснен ред да се ремонтират горски пътища и други инфраструктурни обекти в защитени територии.Улеснен ред за ремонт и поддръжка на инфраструктурните обекти в защитени територи или в непосредствена близост до тях -това предлага група депутати, начело с лидера на НФСБ Валери Симеонов.

Според мотивите промяната се налага заради много случаи, при които пътища, брегоукрепителни, брегозащитни и хидротехнически съоръжения и обекти като кладенци, каптирани извори, чешми и други не се поддържат или възстановяват заради грешни тълкувания на нормативните правила от държавната и местната администрация.

В някои случаи не се предприемали действия по сигнали, което допълнително увеличавало риска от продължаващо увреждане на обектите и дори разрушаването им.

Според промените областните управители ще ръководят възстановителните дейности по съществуващите вече обекти в защитените територии, които са опасни за ползване. Ремонти ще могат да се извършват, когато това не води до засягане на биоразнообразието.

Областните управители ще отправят предложения до екоминистъра. Когато няма нужда от ОВОС, това ще става въз основа на научни становища от БАН и Националния съвет по биологично разнообразие, както и експертна оценка за геодинамичното състояние на района.

Приемането на ясни правила целяло да се избегне и рискът от необосновано забавяне на проекти заради протести от различни НПО-та. (24часа)