Политика

Нови 5 млн. лв. компенсации за сушатаОще 5 млн. лв. се отпускат по схемата “де минимис” за компенсиране на щетите от сушата, реши фонд “Земеделие”. Така бюджетът за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен и Ямбол се увеличава от 13,4 млн. на 18,4 млн. лв. С новите средства единичната ставка на компенсациите нараства от 2 на 3 лв./дка. За да получат парите, фермерите трябва да имат спад от над 30% при реколтата от пшеница, царевица или фуражни култури.УС на фонд “Земеделие” взе решение и да удължи сроковете за изпълнение на инвестиционните проекти по държавната помощ в растениевъдството. Така срокът по договорите от кампания 2020 се увеличава с 6 месеца, но не по-късно от 30 септември 2021 г. За договори от кампания 2019, сключени през същата година, се удължава до 30 юни 2021 г., а за кандидати с договори от следваща кампания срокът за изпълнение на инвестициите и за подаване на заявление за плащане е 9 месеца от датата на сключването им.

Заради промените в сроковете са направени и съответните допълнения в текстовете за валидността на банковите гаранции по отпуснати авансови плащания.