Днес

Управителят на БНБ: страната има капацитет да решава сложни стратегически задачи

„Присъединяването на лева към европейския валутен механизъм и на страната към Банковия съюз е едно забележително постижение, при това в много трудна и мрачна година. Този акт, наред с всичко друго показва, че страната има капацитет да решава сложни стратегически задачи дори при трудни условия“, каза управителят на БНБ Димитър Радев пред „Нова телевизия“.

Той допълни, че това е първата стъпка към присъединяване на България към еврозоната.

„Банковият съюз е първата институция от еврозоната, на която България става пълноправен член с всички произтичащи от това права и отговорности. Имаме достъп до много важна информация, какъвто достъп нямахме преди присъединяването. Вземането на информирани решения по повод на банковия съюз, е нещо изключително важно“, каза още Радев.