Политика

Фонд "Земеделие" изплати 95 млн. лв. за необлагодетелствани райониДържавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 94 814 655 лева по сметките на 31 520 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2020. Това съобщиха от фонда, цитирани от БТА.Подпомагане в размер на 74 115 701 лв. по подмярка 13.1 /НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“/ са получили 21 617 производители. По подмярка 13.2 /НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“/ са разплатени 19 594 395 лв. на 8 985 стопани. По подмярка 13.3 /НР3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“/ 918 кандидати са получили 1 104 558 лв.

Изчисленията на финансовото подпомагане са били извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.

Kакто и при оторизациите по Схемата за единно плащане на площ, калкулациите по мярката са били извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата кампания.

Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за кампанията за 2020 г., ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения, посочват от ДФЗ.