Политика

Дупка на пътя? Вече ще подавате сигнал и на електронна платформаСобственикът на шосето трябва да отговори какво е предприелЗа дупка на магистрала, липсваща мантинела или каквато и да е друга нередност по пътя гражданите ще могат да подават сигнал на единна електронна платформа. Тя ще приема всякаква информация, която застрашава безопасността на движението по пътищата. Това предвиждат промени в Закона за пътищата, които са публикувани за обществено обсъждане. Те са изготвени от министерството на регионалното развитие и от Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата”.

Сигналите, които

предупреждават

за риск, ще

отиват

директно до

стопанина на

пътя

Достъпът до платформата е свободен и неограничен, пише в проекта. Правилата за ползването на платформата ще бъдат изготвени от председателя на Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата” и ще бъдат съгласувани с управителния съвет на пътната агенция.

След всеки получен сигнал управляващите пътя са длъжни да публикуват информация какви мерки са предприели по него.

Със законопроекта се въвеждат нови и се детайлизират съществуващите процедури по пътна безопасност. Те ще бъдат пет вида: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, целенасочени и периодични инспекции за безопасност.

Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” ще отговаря и за изготвяне на първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на България. Всъщност текстовете транспонират изменение в евродиректива от края на октомври 2019 г. за управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Предвижда се процедурите за безопасност да са задължителни за пътищата по Трансевропейската мрежа, за магистрали и първокласни пътища. Задължителни са одити, оценки и последващи проверки за безопасност на пътя да се правят за всички пътища, които са изградени с европейско финансиране, дори да са селски.

Процедурите засягат едва 15% от пътната мрежа в Европа, но пък точно

на тези шосета

са станали 39%

от катастрофите

със смъртен

изход,

съобщават от агенцията за безопасност на движението по пътищата.

Предвижда се възможност такива процедури да се извършват и на второкласни и третокласни пътища, както и на общинската мрежа. Те могат да се прилагат и за улиците в населените места, ако решат собствениците им, предвижда проектът.

Промените изискват създаване на регистър на одиторите, сертифицирани да извършват одити по пътна безопасност. Така всяка от институциите, които стопанисват пътища, ще може да възлага процедурите на квалифицирани лица.

Първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа ще трябва да е извършена до 31 декември 2024 г. Въз основа на резултатите от нея Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” ще предостави на Европейската комисия доклад за класифицирането на безопасността на пътната мрежа до 31 октомври 2025 г.

През Закона за пътищата се правят промени и в Закона за движение по пътищата. Те уреждат най-вече правата и задълженията на Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата” и на нейния председател.