България

Локдаунът в Гърция замрази отварянето на 100 000 нови работни места

В началото на октомври гръцкото правителство обяви програма за отваряне на 100 000 нови работни места, но наложеният заради пандемията локдаун замрази изпълнението й, пише „Катимерини“.

През първия месец на работа на програмата са наети 7885 служители, но до Коледа броят на новите работни места достигна едва 8140 нови работни места. С други думи, от началото на ноември са назначени само още 255 души. В процес на одобрение обаче са други 8156 заявления за субсидиране на откриването на нови работни места в условията на коронакризата. Общо подадените заявления към 22 декември са достигнали 19 173. 28% тях или 5289 са били отхвърлени, защото бенефициентът не е изпълнил изискванията. Дългосрочно безработните представляват 14% от наетите на работа и за тях има предвидени допълнителни 200 евро на месец.

Както се очакваше, компаниите използваха програмата, за да наемат повече служители на минималната заплата от 650 евро. Това се отнася за 26% от назначените. Други 42% обхващат длъжности, които се изплащат със заплати от минималната до 1000 евро. 226 от служителите са били назначени на заплати над 2000 евро.

Въпросната програма предвижда субсидия за откриването на новите работни места. За всяка нова длъжност, създадена и включена в нея, 100% от осигурителните вноски на служителя и работодателя се субсидират от държавния бюджет, както и съответните осигурителни вноски за премиите и надбавките за период от 6 месеца. Ако новата работа се отнася до дългосрочно безработни, новото наемане се субсидира с допълнителни 200 евро върху нетната месечна заплата.