Днес

От юли 2021 г. колите в София ще имат екостикер според вредните емисии, обяви зам.-кмет

Десислава Билева с част от ръководството на "Топлофикация - София", където до март оглавяваше надзорния съвет.

© Велко Ангелов

Десислава Билева с част от ръководството на „Топлофикация – София“, където до март оглавяваше надзорния съвет.

p:first-of-type::first-letter { float: none; font-size: 17px; line-height: 1.42em; padding: 0; } ]]> „Ще работя изцяло за целите на най-проблемната тема, а именно подобряване качеството на атмосферния въздух в София„, обяви зам.-кметът по екологията Десислава Билева на 5 май, когато бе назначена на тази позиция. С тази нагласа тя трябва да се справи с буксуването на кампанията за безплатна подмяна на 20 хиляди печки на твърдо гориво, да намери устойчиво решение за намаляване на автомобилния трафик в центъра, да търси надеждна система за ранно известяване на софиянци при повишени нива на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха... Билева отговори писмено на въпросите на „Дневник“.

Планира ли се обособяването на нискоемисионни зони в София?

– В новата програма за въздуха на Столичната община за периода 2021-2026 г. е заложено обследване на възможността за въвеждане и прилагане на нискоемисионна зона за транспорта, в която да бъде ограничено движението на най-замърсяващите автомобили.

Необходимо е първо да се направят допълнителни законодателни промени, за да се въведе ред и начин за ограничаване на движението на пътните превозни средства, както и да се предвиди режим на контрол и санкциониране.

Не бива да забравяме, че наредба Н-32 за годишните технически прегледи предвижда стикиране на автомобилите в пет категории, като за стикирането на всички автомобили ще бъде необходима една година от датата на влизане в сила на това изискване (юли 2021 г.).

Това ли е ефектът от обещания от кмета Фандъкова повишен контрол върху годишните технически прегледи на автомобилите?

– От септември 2020 г. вече са в сила измененията в Наредба Н-32 за годишните технически прегледи, с което се регламентира поставянето на екостикер. Определени са пет екокатегории на превозните средства, като поставянето на стикера ще се осъществява по време на годишния технически преглед или по изрично желание на собственика.

Екокатегориите са различни от познатите еврокатегории (които са фабрични). Това също е инициатива на Столичната община, която започна още през 2017 г. за да се създаде възможност за законосъобразно ограничение за най-замърсяващите превозни средства в дните с високи нива на ФПЧ.

Също така е планирано и обследване на възможността за въвеждане и прилагане на нискоемисионни зони за битовото отопление, за което ще бъде необходимо първо да се инициират законодателни промени за прилагане на регулации чрез „контрол на дима“.

При какви стойности на замърсяване на въздуха в София вече ще се прилага мярката „зелен билет“?

– Столичният общински съвет прие промени в механизма и „зелен билет“ вече ще се пуска при по-ниски стойности на фини прахови частици. До момента той се пускаше при превишение от над 200 мкг/куб.м на ФПЧ на две от станциите за измерване качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда.

Въвеждането на „зелен билет“ в комбинация с „безплатни буферни паркинги“ вече ще става при превишения над 150 мкг/куб.м на две станции и при неблагоприятна метрологична прогноза. Така на практика мерките се активират при по-ниски диапазони. Също така осредняването на стойностите на ФПЧ ще става за различен от досегашния – 00.00-24.00 интервал, с цел да информираме своевременно гражданите за предстоящите мерки.

Коректни ли са данните за въздуха от 22-те общински сензорни станции?

– Поради принципа на работа на сензорните устройства, който е базиран на лазерно-оптично или електро-химично отчитане на определени показатели, измерванията в значителна степен се влияят от различни фактори, включително от атмосферните условия. Така например при повишаване на влажността над 70% се променя точността на измерването.

В последните години тези нови технологии непрекъснато се развиват и усъвършенстват, като стремежът е да подобряват точността си, но все още не са напълно еквивалентни на референтните методи. В тази връзка е необходимо да се наблюдават за период от една година, поне четири сезона, с цел отчитане на фактора сезонност.

На европейско ниво все още няма разработена процедура за доказване на идентичност на данни, получени от сензорни станции. Когато бъде утвърден и публикуван такъв стандарт/методика, Столичната община своевременно ще предприеме стъпки в тази посока. Данните от 22-те сензорни станции се използват от експертите за допълнителни сведения относно качеството на въздуха в определени локации.

Има ли забавяне на кампанията на Столичната община за подмяна на старите печки, която започна на 13 март 2019 г.?

– Към момента приключва първият етап по проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Одобрени са 5506 кандидати, които подадоха своя формуляр за подмяна на отоплителния си уред. Сега предстоят процедури за избор на изпълнителите за доставката и монтажа на новите отоплителни уреди и за демонтаж на старите уреди.

За тези граждани, които са пропуснали да се включат в кампанията за подмяна на старата си печка, а тя беше отворена за кандидатстване от 20 май 2020 г. до 20 август и по-късно удължена до 18 септември, можем да съобщим, че Столичната община планира от следващата година отново да бъде „отворена“ поканата за кандидатстване.

В каква фаза е подмяната на печките по програма LIFE?

– За изпълнението на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE на Европейския съюз предоставяме следната информация: В рамките на проекта, в периода от 2 януари 2020 г. до 2 април 2021 г. е предвидено Столичната община да проведе кампания за кандидатстване, да сключи индивидуални договори и да подмени отоплителните уреди на дърва и/или въглища с нови на газ и пелети на 140 домакинства.

В тази връзка след проведена кампания за участие в проекта бяха одобрени 140 домакинства на територията на Столичната община. Към момента с 16 броя от одобрените кандидати са сключени индивидуални договори като крайни потребители на отоплителните уреди и на 9 броя от тях уредите са доставени и монтирани. Уредите се монтират в районите „Панчарево“, „Нови Искър“ и „Искър“. С останалите до 140 домакинства предстои да бъдат сключени договори, като предвиденият срок за доставка и монтаж на заявените от домакинствата отоплителни уреди е до края на март 2021 г.

Същинската фаза от изпълнението на проекта (програма LIFE) ще започне през април 2021 г. и ще продължи до октомври 2024 г., когато се предвижда подмяната на отоплителните уреди на още 4785 домакинства на територията на Столичната община.

Кога се планира да бъдат монтирани първите нови отоплителни уреди в София по другата програма, ОПОС?

Предстои провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за доставка на заявените от домакинствата отоплителни устройства, като подмяната на (старите – бел. ред.) отоплителните устройства ще започне след края на настоящия отоплителен сезон или първата половина на следващата 2021 г.

Установен ли е ефект за въздуха в София от поставянето на първите 500 филтри на комините на домакинства, отопляващи се с твърдо гориво?

– Резултатите от лабораторните изследвания показват намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ) с от 96% до 99.9% след поставяне на филтър, а след проведени реални замервания върху горивни инсталации, ползващи дървесина, ефективността на електростатичните филтри е над 80%. За да може да се мултиплицира положителният ефект от тяхното поставяне, е необходимо филтрите да са монтирани относително компактно. Затова приоритетно програмата за монтирането им започна от районите „Красна поляна“ и „Слатина“.

Мерките за подобряване на качеството на въздуха са комплексни, дългосрочни и касаят различни сектори, което води до тяхното синергично действие, т.е. не бива да се търси ефект единствено от една мярка.