Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

"Енерго-Про Енергийни услуги" с награда от енергийната борса за най-добър търговец в пазарния сегмент „Ден напред“Българската независима енергийна борса  (БНЕБ) отличи „Енерго-Про Енергийни услуги“ за приноса в развитието на енергийния пазар. Получената награда е за търговец с най-големи изтъргувани обеми в пазарния сегмент „Ден напред“ през 2020 г.

 Отличието беше връчено на компанията на онлайн събитие, организирано по повод 5-годишнината от първата реална борсова сесия в този сегмент. В събитието взеха участие Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електро- и топлоенергетика“ в КЕВР, и Юлиан Попов – съветник към Европейската климатична фондация.Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ, използва случая да благодари на участниците за ползотворното сътрудничество. „Вървим напред и развиваме борсовите сегменти както в интерес на производителите, така и на крайните потребителите, каквито сме всички ние“, каза той в своето обръщение.

Изтъргуваните обеми на „Енерго-Про Енергийни услуги“  в сегмента „Ден напред“ са над 2 300 000 мвтч, от които над 600 000 мвтч зелена енергия от възобновяеми енергийни източници  и енергия от високоефективно комбинирано производство.

Дружеството обслужва над 27 000 клиенти на свободния пазар на електрическа енергия и е един от най-големите координатори на балансиращи групи от ВЕИ и ВЕКП.

„Стартирането на Българската независима енергийна борса преди 5 години изигра огромна роля в развитието на либерализирания пазар в страната и промени ежедневието на търговските участници. Израз за добрата работа на пазара „Ден напред“ са и българските енергийни фючърси, които за краткото време от старта на своята търговия се радват на по-висока ликвидност спрямо редица европейски пазари. Приемаме отличието като признание за усилията на целия екип на компанията и подкрепа на нашия стремеж да предлагаме все повече иновативни продукти, които да привличат все повече клиенти на либерализирания пазар. Благодарим!“, сподели при приемането на наградата Пламен Стефанов, изпълнителен директор на „Енерго-Про Енергийни услуги“.