Политика

Малолетни карат коли в ДобричПрез 2020 г. има постъпили 37 преписки до Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, от които 35 с 51 участници са образувани и разгледани за сравнение – през 2019 г. 36 са разгледаните възпитателни дела с 63 участници. От тях 14 са момичета и 37–момчета, а статистиката за 2019 г. сочи 16 момичета и 47 момчета. 20 са малолетни и 31 непълнолетни , а за 2019 данните са 20 малолетни и 43 непълнолетни – се посочва в отчета на комисията за 2020 г., който трябва да бъде приет на предстоящото заседание на Общинския съвет във вторник.

Извършените противообществени прояви са основно кражби на чужди движими вещи и увреждания, бягства от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и управляване на моторно превозно средство без свидетелство за управление. Тенденцията е за увеличаване на случаите на бягства, психически и физически тормоз и управление на автомобил без книжка. За две малолетни и три непълнолетни лица комисията е разгледала през м.г. повече от едно възпитателно дело. Причините за това са дефицит на внимание от страна на близките, проблеми в общуването и несъобразяване с правила и норми в учебните заведения и институциите. В тези случаи комисията е работила екипно със социалните служби, отдел „Закрила на детето“, педагогическите съветници в училище.През м.г. комисията е изготвила и 56 „оценки на риска“. Такава имат всички деца, с които работят обществените възпитатели. Изработва се индивидуален план за корекционно–възпитателна работа с децата и техните семейства. Извършени са 42 проверки на питейни и увеселителни заведения, като са установени осем непълнолетни лица без придружител. В Добрич трайно скитащи и просещи деца не са установени.

Анкетно проучване на тема “ Трафик на хора“ сред учениците от IX – XI клас от различни училища в Добрич е започнало през м.г., но поради динамичната епидемична обстановка то ще продължи и през т. г.