Бизнес

Бизнесът в Обединеното Кралство – силно разклатен от коронавируса