Бизнес

Актуални новини от фондовата борса – aкциите се търгуваха разнопосочно