Днес

КНСБ предложи свои текстове за формирането и изплащането на пенсиите

КНСБ предложи свои текстове за формирането и изплащането на пенсиите

© Цветелина Белутова, Капитал

КНСБ предлага изплащането на допълнителната пенсия от частните пенсионни фондове и на тази за осигурителен стаж и възраст да започва в един и същ момент. Предложението е между първо и второ четене в Народното събрание на предложените от правителството промени в Кодекса за социално осигуряване.

Проектът на Министерския съвет запазва съществуващата норма пенсията от втория стълб да може да се получи единствено при навършена пенсионна възраст. В допълнение се предвижда допълнителната пожизнена пенсия за някои категории осигурени да се получава до една година като основна, посочват от КНСБ. Синдикатът намира това за погрешно, защото по този начин се подменя замисълът на многостълбовата пенсионна система и се разменят ролите на основната и допълнителната пенсия.

КНСБ освен това смята, че по този начин се допуска и дискриминация, свързана със състоянието на индивидуалната партида на хората.

Ясно е, че при около 9-10 хиляди лева средно натрупване в партидите на осигурените (по очаквания за края на 2021 г.) няма как да се генерира допълнителна пенсия в размер на 300 лв. на месец, колкото е минималната в първия стълб към момента, дават пример от КНСБ.

Затова и определят нормата като неработеща, доколкото средното натрупване в една осигурителна партида и в бъдеще няма да генерира подобна възможност, тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст също ще продължи да нараства.

КНСБ предлага още да се създаде законов ред и начин НОИ и пенсионните дружества да се произнасят така, че хората да могат да направят информиран избор – дали да получават само една пенсия от първия стълб (без да се намалява техният индивидуален коефициент), или две пенсии от първия (НОИ) и втория (от фонд) стълб, ако преценят, че това им е по-изгодно.

НОИ може да определя размера на пенсията от Държавното обществено осигуряване със и без намалението на индивидуалния коефициент, а от дружествата – съответно размер на допълнителната пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд. Това ще трябва да се случва непосредствено при реализиране на правата на осигурените едновременно от двата стълба, за да могат да вземат достатъчно информирано решение, смятат в КНСБ.

Според тяхната идея, когато някой избере да взима пенсия само от НОИ, той ще трябва еднократно да прехвърли средствата от индивидуалната си партида във фонд „Пенсии“.

Предложенията на синдиката изискват промени и в някои подзаконови нормативни документи, за да се уточнят начинът и редът на произнасяне на институциите.