Днес

Епидемията сви двойно печалбата на банките

Епидемията сви двойно печалбата на банките

© Надежда Чипева, Капитал

Банките завършват кризисната 2020 г. със спад на печалбата наполовина до близо 815 млн. лв., сочат данните на БНБ. В последното тримесечие пък 9 от 24 банки са на загуба, макар и това да са основно по-малките. Само за декември пък системата е на загуба, но голям принос за нея имат държавната Българска банка за развитие, която е заделила 100 млн. лв. за провизии и завършва годината на загуба, съобщава „Капитал“. Изданието посочва, че това вероятно се дължи на факта, че през тази банка минават част от антикризисните мерки на правителството, сред които безлихвени заеми за домакинствата и гаранции за бизнес кредити, които се очаква да доведат до загуби.

Очаквано с най-голяма печалба завършва годината най-голямата по активи банка „Уникредит Булбанк“ – 224 млн. лв., която обаче също е наполовина по-малка от отчетената година по-рано.

На този етап заради кредитния мораториум в балансите на банките не се вижда съществено влошаване на портфейлите.

Нетният лихвен доход също се свива за годината, макар и минимално – с 3.5%. С 6.1% по-нисък е нетният доход от такси и комисиони. В това време административните разходи на банките продължават да растат, макар и скромно, въпреки че повече клиенти ползват електронно и мобилно банкиране. Причината е, че оптимизирането на работата на клоновете, които носят разходи, е бавно.

Въпреки това управляваните от банките активи растат и през 2020 г. и надхвърлят 124 млрд. лв., което е повишение за година с 8.6%.