Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

Дефицит от 43 млн. лева по отчета за бюджета на НЗОК за 2020 г.По предварителни данни по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2020 г. се формира дефицит /отрицателно бюджетно салдо/ в размер на 43 млн. лв. Това е посочила Жени Начева, председател на Надзорния съвет на НЗОК, на заседание на надзорниците, проведено на 27 януари. Стенографският протокол е публикуван на интернет страницата на НЗОК.

Когато се уточни окончателният размер на приходите, ще се установят окончателно параметрите на бюджетното салдо към края на годината, предаде БТА.Начева е предположила, че е възможно отрицателното бюджетно салдо да намалее и е припомнила за получен допълнителен трансфер от държавния бюджет, с който са били компенсирани несъбрани приходи. По думите й „за първи път през 2020 г. няма преизпълнение на приходите, което е обяснимо и въпросът е какъв ще бъде размерът на отрицателното бюджетно салдо , но по-важното е, че това не се е отразило на формираните здравноосигурителни плащания през годината“.

Здравноосигурителните плащания по Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. са в размер на близо четири милиарда и половина, като допълнително здравноосигурителните плащания са били увеличени със средствата от резервана НЗОК в размер на 139 млн. лв. , е посочила Начева. От средствата от резерва за първична извънболнична медицинска помощ са били предоставени 34 млн.лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 14 млн.лв. за дентална помощ – 15 млн.лв., за лекарства – 16 млн.лв. , за болнична медицинска помощ – 8 млн.лв. и 39 млн. лв. за други здравноосигурителни плащания. По думите на Начева изпълнението е на нивото на планирания размер на приходите. Отчетът е предварителен, особено в частта за приходите, е подчертала още Начева.