Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

БЕХ обяви конкурси за шефове на компаниите в държавната енергетика„Български енергиен холдинг“ стартира конкурси за избор на членове на бордовете на директорите в своите дружества.

За АЕЦ „Козлодуй“ процедурата е за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите.Пак трима се избират и за бордовете на директорите на „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“, „Електроенергийния системен оператор“, „Мини Марица-изток“ и Националната електрическа компания. 

Изборът на останалите двама независими членове в съветите на директорите на посочените дъщерни дружества – публични предприятия, ще бъде направен чрез конкурсни процедури, които ще се проведат от Агенцията за публичните предприятия и контрол, като при обявяването им, те  ще бъдат качени и на интернет страницата на БЕХ ЕАД.

Конкурсните процедури са съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката (където е приложимо), пише в съобщението на БЕХ, публикувано на сайта му. 

Но 29 януари Министерството на енергетиката пък обяви конкурс за петима членове на съвета на директорите на БЕХ, както и на трима членове на управителния съвет на ДП „Радиоактивни отпадъци“.