Бизнес

Equinix се присъединява към доставчиците на облачна инфраструктура и центрове за данни

Equinix – световната компания за дигитална инфраструктура, обяви, че ще се присъедини към европейските доставчици на облачна инфраструктура и центрове за данни и европейските търговски асоциации, за да формират Пакт за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициатива за саморегулация.

Със създаването на Пакта секторът се обединява за първи път, за да затвърди ангажимента си към гарантиране на това европейските центрове за данни да бъдат въглеродно неутрални до 2030 г. Той има намерение да има водеща роля в прехода на Европа към климатично неутрална икономика в подкрепа на Европейската стратегия за данните и Европейската зелена сделка, чиято цел е да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г.

Пактът установява и Инициатива за саморегулация в сектора, която ще определи цели за улесняване на прехода към по-зелена икономика в Европа. Equinix и другите подписали оператори поемат ангажимент за измерими и амбициозни цели, определени за 2025 г. и 2030 г. Те включват:

  • подобряване ефикасността на потреблението на енергия;
  • купуване на 100% безвъглеродна енергия;
  • пестене на вода чрез избор на ефикасни и подходящи решения за охлаждане;
  • рециклиране на сървъри, електрическо оборудване и други свързани електрически компоненти;
  • повторна употреба на топлина от центъра за данни, където е приложимо, екологично и рентабилно.

 

Европейската комисия ще осъществява мониторинг на прогреса за постигане на целите, определени от Инициативата, два пъти годишно.

Заедно с редица търговски асоциации и над 20 оператора на облачна инфраструктура и колокационни центрове за данни, Equinix обяви формирането на Пакт за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициатива за саморегулация по време на Kickstart Europe.

Повече информация относно Пакта за климатично неутрални оператори на центрове за данни може да бъде намерена тук.

Пактът и Рамката за саморегулация подкрепят ангажимента на Equinix за устойчивост. През 2019 и 2020 г. Equinix закупи 100% възобновяема енергия за всички свои обекти в ЕС и постигна над 90% възобновяема енергия в световен мащаб. Всеки набавен мегават-час (MWh) възобновяема енергия намалява въглеродния отпечатък както на Equinix, така и на клиентите му, което прави техните цифрови вериги за доставки по-зелени и отговаря на спешната нужда от глобални климатични промени.

 

За Equinix

Equinix (Nasdaq: EQIX) е световната компания за дигитална инфраструктура, която позволява на дигиталните лидери да използват сигурна платформа, с която да си осигурят взаимосвързаност с основната инфраструктура, подпомагаща техния успех. Equinix дава възможност на бизнеса днес да има достъп до всички ключови локации, партньори и възможности, от които има нужда, за да ускори своите предимства.

С Equinix клиентът може да скалира гъвкаво и бързо своите дигитални услуги, от световна класа, и да умножи ползата към потребителите си.