Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

Пуснатите за обитаване жилищни сгради в края на годината се увеличават

Пуснатите за обитаване жилищни сгради в края на годината се увеличават

© Надежда Чипева, Капитал

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 969, а новопостроените жилища в тях са 4 401. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. сградите са с 32 повече, или с 3.4%, а жилищата в тях нарастват с 220, или с 5.3%.

Със стоманобетонна конструкция са 77%, с тухлена – 19%, с друга – 3.8%, и с панелна – 0.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (19.3%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и вилите, докато броят на сградите от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 138 сгради с 1 058 жилища, Пловдив – 130 сгради с 820 жилища, и Бургас – 128 сгради с 492 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (40.2%), следват тези с три стаи (34.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.2%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 424.1 хил. кв. м, или с 8.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 12.7% и достига 327.7 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ се увеличава от 93.7 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 96.4 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ е регистрирана в областите Габрово – 196.6 кв. м, и Смолян – 161.7 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 72 кв. м, и Пазарджик – 74.2 кв. метра.