България

Атон удължи забраната за поклоннически посещения до края на февруари

Светогорската общност реши да удължи забраната за посещение до 28 февруари. Дотогава монасите ще могат да напускат Света гора със специално разрешение.

Изключение има за минимален брой служители и сътрудници на манастирите, само след представяне на поканата от манастира. Служителят или сътрудникът ще имат право да посещава само манастира, издал поканата. Забранено е и преминаването от един манастир в друг. Освен това монасите от Света гора ще трябва да представят разрешение за излизане, издадено от манастира.