Любопитно

Какво се случва с бракуваната храна от магазинa?

З амисляли ли сте се, че 20% от боклука, който изхвърляме, всъщност са хранителни отпадъци? Макар да е биоргазградима, храната също допринася за замърсяването на природата и отделянето на въглероден диоксид, ако не се изхвърля правилно.

Една част от храната се превръща в боклук още преди да стигне домовете ни. Става дума за количествата бракувана храна от хранителните магазини.

До свалянето на храни от щанда се стига по няколко причини – надхвърляне на продажбените цели, нарушаване на опаковката, прекалено кратък срок на годност на продукта.


Източник:
Billa

Отговорните хранителни магазини от години се стремят да канализират усвояването на отпадъците, така че да намалят разходите, да допринесат за опазване на околната среда и да оптимизират разходите си така, че да предложат на клиентите си конкурентни цени.

BILLA е първата голяма търговска верига, стартирала работа със столичното предприятие за третиране на отпадъци, инсталация „Хан Богров“.

Още в магазина персоналът изхвърля отпадъците разделно, a всеки BILLA обект в София разполага с контейнери за биоразградими отпадъци.

Компанията е сключила партньорство и с фирма, която извозва отпадъците от всеки обект по определен график, няколко пъти седмично, спрямо необходимостта на всеки магазин.


Източник:
iStock/ Getty images/ Freepik

Хранителните отпадъци от магазините пристигат в предприятието, отделят се от опаковките. Следва анаеробно (без кислородно) разграждане на храната, при което се получават два междинни продукта – компост за наторяване и биогаз за производство на електроенергия.

Резултатите сочат, че през изминалата 2020 г. търговската верига е успяла да намали количеството генерирани биоразградими отпадъци с 23,3% (340,3 тона), сравнено с 2019 г.

Оползотворяването на хранителните отпадъци е сериозна крачка към намаляване на общото количество боклук на сметищата и отделянето на въглерод в атмосферата.

„Искрено се надяваме и други компании да последват примера ни и да стартират подобни инициативи.“, заявяват от хранителната верига, защото само с общи усилия можем да опазим страната ни чиста.

По темата