Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

ЦИК реши БНБ да печата бюлетинитеС решение 1997-НС ЦИК определи условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април. Решението е публикувано на страницата на ЦИК и на сайта на БТА.Според решението ЦИК сключва договор за отпечатването на хартиените бюлетини с Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия и Районните избирателни комисии (РИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и до съответния областен управител, който обобщава информацията и изпраща на ЦИК по електронен път информация за броя на избирателите в съответния изборен район и заявява броя на бюлетините. РИК в срок, определен от ЦИК, изпраща информация на ЦИК за регистрираните кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни комитети, като посочва номерата на независимите кандидати в бюлетината. РИК утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.

Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК и РИК.