Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

Мобилни оператори на изпит или какво прави една мрежа най-добраТеленор е единственият телеком в България с три поредни сертификата за качество на мрежата Best in Test до днес

Когато говорим за свързаност, разчитаме на мрежата да осигури качествена връзка и впечатляващо преживяване. Когато става дума за качество обаче, от телекомите се очаква да покрият определени стандарти и така да докажат бързината, стабилността и потенциала на мрежите си.Дори и да ни се иска, няма как да разчитаме само на думи. Точно поради тази причина операторите се обръщат към редица независими компании, които специализират в провеждането на тестове, с които да проверят предимствата и да потвърдят рекламните послания за качество, бързина, надеждност и т.н.

Какво прави една мрежа най-добра?

Бърза? Без прекъсване? Навсякъде? Кристална? Всеки от нас има различно разбиране, което ни кара да вярваме, че мрежата на даден оператор ни дава абсолютно качество. В света на телекомите обаче има няколко показателя, които тестващите компании проследяват и оценяват, когато сертифицират качеството на мрежите. Макар, параметрите, които се сравняват да са сходни, най-често това е скорост на интернет връзката, когато сваляме и когато качваме данни, забавяне на пакетите данни и покритието на гласовите услуги, то методологията, по която те биват замервани, сравнени и оценени, е различна.

За да е наистина пълна картината, за да се достигне нивото на качество на мрежите, тестовете се провеждат в различни по тип населени места. Обхващат се както градските и гъсто населени райони, така и малки села и пътните артерии. Тестовете се случват, като се поставя своеобразна мрежа от измерители, която покрива територия от по няколко метра, а изискването е да има определен брой потребители, които я използват в точния период, за който се засича.

Гласовите услуги се проверяват, като се правят тестове на предаването на гласа, които са важни за определяне качеството на аудио връзката. Взетите проби се оценяват спрямо общоприети алгоритми (стандартизиран ITU алгоритъм или т.нар. POLQ алгоритъм на честотната лента).

Скоростта на интернет връзката се засича през директен тест, като се използват различни приложения, които изискват добра и стабилна връзка, каквото е YouTube например. Следи се дали има забавяне при старта на видеото, както и се взима под внимание способността на приложението да адаптира качеството спрямо честотната лента. А забавянето на данни се следи спрямо броя на засечени отклонения, които биха оказали влияние на потребителското изживяване.

В крайна сметка най-добрите мрежи са оценени най-високо по възможно най-много критерии за качество и клиентско преживяване.

Best in Test – престижно, но трудно за постигане отличие в телеком индустрията

Една от големите компании в Европа, която се занимава с тестването на телекомите, е umlaut, която издава сертификата Best in Test, с който удостоверява качеството на мрежите на различните мобилни оператори. Компанията е наследник на Р3, а сертификатите им се смятат за едни от най-престижните, но и най-трудни за постигане отличия в телеком индустрията. umlaut използва данни от потребителското изживяване от милиони потребители в цял свят като допълнение към традиционните методи на сравнителен анализ, базиран на краудсорсинг.

„Методологията за тестване на umlaut се фокусира върху потребителското преживяване на всяка мрежа. umlaut измерва мрежи в целия свят и разчита на експертизата на мрежа от консултантски и инженерни компании и над 4000 хиляди експерти от 80 страни”, каза изпълнителният директор на umlaut Хакан Екмен, когато връчи втория пореден сертификат Best in Test на Теленор България в началото на 2020. В България umlaut вече три поредни пъти издават сертификат на Теленор за най-високо оценена мобилна мрежа в България (Best in Test).

Методологията на umlaut се базира на по-задълбочено изследване на определени показатели, като залага на качествените за сметка на количествените. Анализираните данни за България, на базата на които се връчва Best in Test, сe събират от реално използвани услуги от независими крайни потребители на мобилните оператори у нас. Оценката и сравнението на мрежите е комплексно, на база покритие, надеждност и качество на предоставяните мобилни услуги.

Показателите, които umlaut следят и оценяват, са средни скорости на интернет връзката – сваляне и качване, забавянето на пакетите (времезакъснение), покритието на гласовите услуги, както и наличието на пренос на данни.

Най-добрата мрежа в България според umlaut

Защо и как три пъти? umlaut установяват, че по заложените параметри мрежата на Теленор отчита най-високи резултати в категориите за най-добра скорост на сваляне, покритие и минимално времезакъснение на данни. Първият проведен тест е още през 2019, а Теленор успява да задържи титлата и през най-кризисния период за всички телекоми не само в България, но и в света, през март 2020 година, когато общуването придоби нови измерения заради COVID-19 пандемията. Телекомът успя да посрещне увеличеното търсене, не просто справяйки се с него, а осигурявайки качество на услугата и надеждност в тази непредвидима ситуация.

Третият пореден сертификат Best in Test на Теленор, получен в края на 2020 г., се базира на тестове за период от 24 седмици (между март и септември), оценка на 50.3 милиона софтуерни измервания, взети от над 16 хиляди потребители, с обхват на измерената територия от 53 958 км2, от които 95.8% урбанизирана населена територия и 96.8% неурбанизирана територия.

Какво говори това за мрежата на Теленор тук и сега? Компанията следва последователна линия на постоянни инвестиции и развитие на мрежата и се ангажира към потребителя, като осигурява качество и допринася за това той да не усеща присъствието на мрежата, докато в същото време пълноценно се възползва от нейните предимства.