Политика

Преброяването отложи новата такса смет с най-малко 1 г.Въвеждането на новата такса смет на принципа “замърсителят плаща” се отлага за поне една година. Това става ясно от внесени от Менда Стоянова и други депутати от ГЕРБ промени в закона за местните данъци.

С предложените текстове въвеждането на новата такса смет се обвързва с публикуването на резултатите от преброяването. Заради пандемията провеждането му бе отложено за септември и по план трябва да приключи до 3 октомври. След това има едногодишен срок, в който НСИ да изготви доклад с резултатите от преброяването. Стоянова предлага въвеждането на новата такса да стане в рамките на една година след изготвянето на доклада от НСИ.Такса смет се определя от три услуги – събиране и транспортиране на отпадъци, обработката им и поддържане на чистотата на обществените места. В закона за местните данъци сега е записано, че от 2022 г. за първите две услуги таксата да се определя според броя на хората, които живеят в един имот, или според количеството изхвърлени боклуци. Ако предложението на депутатите от ГЕРБ бъде прието, новата методика ще е в сила най-рано в началото на 2023 г., а може и по-късно.

Информация за броя на хората в имотите в страната ще бъде получена от преброяването на населението, което ще бъде направено през настоящата година. Количеството отпадъци може да се определи по два начина – като хората бъдат задължени да хвърлят боклука си в продавани от общината торби. Ще има минимално количество от тях, което домакинство трябва да купи. Друг вариант е за всеки имот да има отделни контейнера за боклук и да се изчисли колко често се събират.

За поддържане на чистотата такса смет може да се определя на база брой живеещи или застроена и незастроена площ на имота.