Политика

Проф. д-р Валентин Игнатов: Честит празник на стоматологаУважаеми колеги,

Приемете моите и на академичното ръководство на Медицински университет – Варна поздрави по повод 9 февруари – международният празник на стоматолога! Денталната медицина е не само една от най-старите области на медицината, но и изкуство, в основите на което стоят дълги години учение, себеотдаване и усърден труд.Великият Парацелз казва: „Силата на лекаря е в неговото сърце.“ Въпреки трудните времена, в които живеем, всеки от нас съумява да се позове на онова, в което се е заклел и да докаже, че умението да се лекува е изкуство, а не занаят.

Поздравявам Ви за усилията и професионализма, с които всекидневно се борите за триумф на здравето над болестта. Пожелавам ви здраве, лично щастие, професионални успехи и удовлетвореност!

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна