Днес

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Антоанета Тенева, представител на Delta Planet Mall в управителния съвет на Българската асоциация на ритейл центровете, за потребителското поведение по време на пандемия

Каква е ситуацията седмица след възстановяване на работа в търговските центрове?
– Седмица след отпадане на ограниченията за посещение на търговските центрове, клиентите ни пазаруват в безопасна среда. Все още част от нашите наематели нямат възможност да се завърнат към обичайния си режим за работа, което намалява и броя посетители. Иначе всички наложени мерки за безопасност, а дори и повече, се спазват и отговарят на най-високите световни стандарти. Климатичната инсталация е сведена до пълна безопасност със смяна на филтрите всяка седмица. Непрекъснато се внася свеж въздух в общите части на търговския център – по 5 пъти на всеки час. Преустановена е рециркулацията на въздух. Увеличен е броят на служителите, които помагат за спазването на необходимите мерки, част са ангажирани с непрекъснатата дезинфекция на повърхностите.

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Спазват ли се мерките за безопасност, що се отнася до дистанцията между посетителите?
Да. Разгърнатата площ на Delta Planet Mall e 60 000 кв.м., като тя включва магазини и общи части. В нито един момент броят на посетителите не надвишава безопасното ниво и не нарушава необходимата дистанция от повече от 3 метра. Максимално достиганият брой посетители по едно и също време е по-малко от 4 000, което при размера на търговския център означава възможна дистанция от над 15 метра. Отделните магазини са самостоятелно обособени, което гарантира спазване на необходимата дистанция и между служителите, работещи вътре, с грижа и за тяхната безопасност.

През последните месеци моловете бяха затворени, а останалите търговски вериги – не. По-безопасни ли са те, в сравнение с моловете?
– Пазаруването в търговските центрове не застрашава здравето на посетителите. Напротив, моловете са по-организирани и контролирани от всички самостоятелни търговски обекти, разположени на главната улица в града или големите вериги. От една страна, в търговските центрове оперират магазини, представители на световни марки, в които са утвърдени международни стандарти за безопасност. От друга, управляващите дружества в моловете регулират и координират спазването на всички актуални мерки и изисквания на Националния оперативен щаб. Съгласно изявленията на Щаба от последната седмица, в тези условия рискът от заразяване в търговски център е малък. Наскоро публикувана скала, степенуваща опасностите от заразяване, подготвена от американски учени, поставя пазаруването в моловете в безопасната половина, и дори го сравнява с активности на открито, като посещения на плаж, барбекю в двора и вечеря в компанията на приятели. Ограниченията за непълнолетни посетители без придружител засилват търговския характер на мола, за сметка на социалния.

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Какво бихте казали в отговор на твърдението, че в моловете се събират много хора, единствено с цел запълване на свободното си време?
– Наблюденията на Delta Planet Mall през последната година показват, че потребителското поведение на посетителите в търговските центрове е значително променено в сравнение с периода преди пандемията. Клиентите са предпазливи, дисциплинирани, запознати са с мерките за безопасност и пазаруват по-организирано и целенасочено, като прекарваното време е значително намалено. Стриктно се спазват изискването за носене на маски през целия престой на посетителите в търговските центрове и съблюдаването на безопасна дистанция между тях. Твърдението, че моловете са събирателен център на много хора, единствено с цел прекарване на свободното време, категорично не отговаря на новата действителност. Считаме, че при вземането на решения за затваряне на обекти и ограничаване на работата, новите тенденции в потребителското поведение следва да се проследяват и анализират внимателно.

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Как се отразяват ограниченията на работа в условията на обявената епидемична обстановка на бизнеса?
– Ограниченията засягат десетки компании и хиляди служители, загубили възможността да работят за своя доход. Те надхвърлят видимите на пръв поглед бизнес отношения наемател-наемодател и нанасят сериозни щети. Един търговски център е мащабен проект, чийто живот се поддържа от много съпътстващи компании, които често остават в сянка за клиента. Такива, например, са фирмите за почистване, охрана, техническа поддръжка, озеленяване, доставчиците на услуги и консумативи и много други. Разбира се, здравето на всички наши клиенти, служители и колеги остава приоритетна цел в настоящата обстановка. Вземайки предвид мерките за безопасност и промените, настъпили в потребителското поведение в новата реалност, апелираме към вземането на балансирани решения, на база на актуалната действителност в търговските центрове. Излагаме своята гледна точка, без да пренебрегваме важността на опазването на здравето на всички нас. Отговорно заставаме зад позицията си, че моловете са по-безопасни от много други търговски обекти, поради което вратите им трябва да останат отворени за посетители.