Днес

Цените на някои противоракови лекарства ще паднат с над 70% след намеса на Еврокомисията

Цените на някои противоракови лекарства ще паднат с над 70% след намеса на Еврокомисията

© Европейска комсиия

Европейската комисия прие днес предложението на южноафриканската фармацевтична компания „Аспен“ (Aspen) за намаляване на цените на шест противоракови препарата със 73 процента и налагане на 10-годишен ценови таван. В замяна се прекрaтява тригодишно разследване, което можеше да приключи с голяма глоба.

Освен това „Аспен“ трябва да гарантира през значителен период от време непрекъснати доставки на тези лекарства, чийто патент е изтекъл.

През 2017 г. комисията обяви официално разследване на ценовите практики на „Аспен“ по отношение на шест критично важни противоракови лекарства с изтекъл патент, използвани главно за лечение на левкемия и други хематологични ракови заболявания.

След като придобива противораковите лекарства от друго дружество, през 2012 г. Aspen започва постепенно да увеличава цените си, често с няколкостотин процента, във всички държави в Европа, в които продава лекарствата.

Анализът на Комисията на счетоводните данни показа, че след увеличенията на цените в Европа те са надвишавали съответните му разходи средно с почти триста процента, дори като се предвиди разумен марж на печалбата, макар между продуктите и държавите да са съществували разлики.


Маргрете Вестагер,

изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия

Разследването на комисията не разкри каквито и да е основателни причини за много високите равнища на печалбите на „Аспен“. Лекарствата са били с изтекъл патент в продължение на 50 години, което означава, че всички инвестиции в научноизследователска и развойна дейност вече са били отдавна рентабилизирани.

Поради това комисията установи сериозни опасения, че поведението на „Аспен“ може да е в нарушение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, които при определени условия забраняват налагането на прекомерни цени на клиентите.

Ангажиментите на „Аспен“ предвиждат, че:

– тя ще намали цените си в цяла Европа за шестте противоракови лекарства средно с около 73%, което е средно под цените от 2012 г., т.е. преди да започне повишаването на цените;

– намалените цени ще бъдат максималните, които „Аспен“ може да начислява през следващите десет години. Те ще започнат да се прилагат още от 1 октомври 2019 г.;

– „Аспен“ гарантира доставката на лекарствата през следващите пет години, а за допълнителен период от пет години или ще продължи да ги доставя, или ще преотстъпи на други доставчици своето разрешително за търговия.Ангажиментите ще останат в сила в продължение на десет години. Ако „Аспен“ наруши споразумението, комисията би могла да наложи глоба в размер до 10 % от общия годишен оборот, без да е необходимо да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС.