Бизнес

Договорът за залагане на ETH2 надхвърля 3 милиона Етери