Политика

Технически ръководител и отговорник отиват на съд за смърт на строителОкръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу технически ръководител на строеж и координатор по безопасност и здраве, които по немарливост причинили смърт на работник. Двама обвиняеми са обвинени, че за времето от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г., в гр. Велико Търново, на строителна площадка не са изпълнили задълженията си и не са спазили разпоредбите за безопасни условия на труд. В резултат на това, при условията на независимо съпричиняване, причинили смъртта на И. Т., като след деянието направили всичко, зависещо за спасяването на пострадалия, съобщават от прокуратурата.

Според обвинителния акт пострадалият работник свалил кофражно платно от горната плоча на строящата се жилищна сграда и след като го почистил от пироните, го подпрял на една от колоните. В този момент несъзнателно пристъпил към края на плочата и поради липсата на предпазен парапет, паднал от височина близо 3 м. Въпреки оказаната му медицинска помощ, на следващия ден починал от получените наранявания.За обезопасяване работата на тази кота, съгласно одобрения план за безопасност и здраве, в краищата на плочата трябвало да бъдат монтирани предпазни парапети. Такива били осигурени от управителя на дружеството, но въпреки изричните нормативни изисквания за безопасност на труда, те не били поставени. Причината за това нарушение е значителното затруднение, което парапетите създавали при работа на бригадата върху плочата, заради което обвиняемия В. Д. допуснал отклонение от правилата за сигурност. В нарушение на задължението си да упражнява контрол върху спазването на тези правила, обвиняемият Й. С. също не повдигнал въпроса за липсата на парапети на обекта.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.