Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

България се оказа в златната среда на ЕС по спад на БВП (Обзор)В края на 2020 г. икономиката ни се е свила с 3,8 на стоБългарската икономика се е свила с 3,8% в края на последното тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. Това показва експресната оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана във вторник. Тя се прави 40 дни след изтичането на периода, за който се отнася, реално данните ще излязат на 9 март и според експерти очакваният спад на икономиката ще бъде 4%.

Въпреки че спадът е сериозен, той се забавя, след като през второто тримесечие на 2020 г. икономиката се срина с 8,6% на годишна база, което е най-големият колапс от 1997 г. насам, а през третото тримесечие падна с още 5,2%. В същото време в сравнение с третото тримесечие в края на годината има ръст от 2,1%.

България на практика е в златната среда в ЕС по отношение на икономиката в края на 2020 г. поне сред страните, за които има налични данни. Те са общо 20 страни-членки на ЕС, като най-голям е спадът на БВП в Испания – с 9,1%, а най-нисък – в Литва, където е 1,3%. Спадът в България, който е малко по-нисък от средния за Европейския съюз – 4,8%, я поставя на десета позиция сред двайсетте държави, за които има експресни оценки.

От данните се вижда, че основната причина за регистрирания икономически ръст през четвъртото тримесечие спрямо предходното е увеличението на износа на стоки и услуги с 11,3%. Крайното потребление, което се счита за основен двигател на растежа в България, тъй като формира над 80% от БВП на страната, намалява със 7,7% на тримесечна база.

Причината безспорно е в поредната порция противоепидемични мерки, както и втората вълна на пандемията, която започна именно през четвъртото тримесечие. Още в края на ноември у нас отново бяха затворени търговските центрове, както и заведенията, които работеха през цялото лято. През третото тримесечие, когато противоепидемичните мерки бяха охлабени, крайното потребление се повиши с 3,2% спрямо второто.

Според експресните оценки за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32,076 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през последните три месеца на изминалата година е 27,778 млрд. лв.

Отново по елементи най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80,4%, което в стойностно изражение възлиза на 25,796 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е близо 6,993 млрд. лв. и заема 21,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Експрерсната оценка на БВП за края на 2020 г. сочи спад на икономиката, близък до последните прогнози. Средният спад на БВП на България за цялата 2020 г. според последната зимна прогноза на Европейската комисия трябва да е 4,9%, а той засега е малко над 5%. Най-благоприятната прогноза дава Министерството на финансите – тя е за 3% спад на БВП, но това вече е трудно достижимо.