Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

За 2020 г. текущата и капиталовата сметка на страната е положителнаТекущата и капиталова сметка на страната за декември е отрицателна и възлиза на 115.6 млн. евро при дефицит от 248.1 млн. евро за декември 2019 г., съобщава Българската народна банка.

За цялата 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1009.6 млн. евро (1.7 на сто от брутния вътрешен продукт /БВП/) при излишък от 2739.1 млн. евро (4.5 на сто от БВП) за 2019 г.За декември 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 202.1 млн. евро при отрицателно салдо от 339.8 млн. евро за декември 2019 г. За цялата 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 67.5 млн. евро (0.1 на сто от БВП) при положително салдо от 1847.5 млн. евро (3 на сто от БВП) за януари – декември 2019 г.

Капиталовата сметка на страната за декември е в размер на 86.5 млн. евро при положителна стойност от 91.7 млн. евро за декември 2019 г. За януари – декември 2020 г. капиталовата сметка е положителна – 942.1 млн. евро (1.6 на сто от БВП), при положителна стойност от 891.6 млн. евро (1.5 на сто от БВП) за цялата 2019 г.

Финансовата сметка на страната за декември 2020 г. е положителна в размер на 60.7 млн. евро при положителна стойност от 240.2 млн. евро за декември 2019 г. За януари – декември 2020 г. финансовата сметка е положителна – 3747.9 млн. евро (6.2 на сто от БВП), при положителна стойност от 2663.1 млн. евро (4.3 на сто от БВП) за 2019 година.

Търговското салдо на страната за декември 2020 г. е отрицателно в размер на 260.8 млн. евро при дефицит от 584.8 млн. евро за декември 2019 г. За 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1728.5 млн. евро (2.9 на сто от БВП) при дефицит от 2891.2 млн. евро (4.7 на сто от БВП) за цялата 2019 г.

Износът на стоки през декември миналата година е бил на стойност 2269.6 млн. евро, като нараства със 176.9 млн. евро (8.5 на сто) в сравнение с този за декември 2019 г. През 2020 г. износът е била на стойност 27 163.6 млн. евро (45.1 на сто от БВП), като намалява с 1955.7 млн. евро (6.7 на сто) в сравнение с износа за цялата предходна година.

Вносът на стоки за декември 2020 г. е 2530.4 млн. евро, като намалява със 147.1 млн. Евро (5.5 на сто ) спрямо същия месец на 2019 година. За 2020 г. вносът е 28 892.1 млн. евро (47.9 на сто от БВП), като намалява с 3118.4 млн. евро (9.7 на сто) спрямо 2019 г.

Салдото по услугите за декември 2020 г. е положително в размер на 147.4 млн. евро при положително салдо от 224.5 млн. евро за декември 2019 г. За цялата 2020 г. салдото по услугите е положително в размер на 2810.2 млн. евро (4.7 на сто от БВП) при положително салдо от 4875.2 млн. евро (8 на сто от БВП) за 2019 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 261.8 млн. евро за декември 2020 г., при понижение с 86.4 млн. евро за декември 2019 г.

За януари – декември 2020 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 561.7 млн. евро (при увеличение с 1138.5 млн. евро за януари – декември 2019 г.).