Днес

"Фич" подобри перспективата пред рейтинга на България, Борисов пита Ананиев да не е направил мошенгия

Снимката е от предишно предствяне на рейтинга на България,

© Стопкадър от Фейсбука на Бойко Борисов

Снимката е от предишно предствяне на рейтинга на България,

Международната рейтингова агенция „Фич“ (Fitch Ratings) подобри перспективата от стабилна на положителна пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите. Рейтингът „BBB“ се потвърждава.

Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове, които произлизат от пандемията с COVID-19, подкрепена от по-устойчива икономика и стабилна рамка на политиката, както и продължаващ постепенен процес към приемане на еврото, се казва в съобщението. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, произлизащи от пандемията и несигурният резултат от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значително финансиране на инвестициите от ЕС и ангажираността за макроикономическа и фискална стабилност, подкрепена от дългосрочното функциониране на режим на паричен съвет и участието на България в Механизма на обменните валутни курсове II (ERM II).

Според рейтинговата агенция България ще бъде един от основните бенефициенти на трансфери от ЕС през следващите години, включително 16.6 млрд. евро (27% от БВП за 2020 г.) през следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7.5 млрд. евро (12% от БВП) безвъзмездни средства от ЕС по механизма следващо поколение (NGEU). Въпреки предизвикателството да се усвои толкова голямо количество средства, Fitch Ratings вярва, че това ще повиши икономическия растеж от прогнозираните 3% през 2021 г. на 4-5% през периода 2022-2025 година.

Оценката на България е ограничена от по-ниските нива на доход в сравнение с медианата на държавите с рейтинг „BBB“ и неблагоприятните демографски данни, които могат да ограничат растежа и да повлияят на публичните финанси в дългосрочен план, се казва в съобщението на министерството на финансите.

Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит (на начислена основа) на 4% от БВП през 2020 г. (в сравнение с медианата от 6.9% за държавите със сходен рейтинг), повлиян най-вече от свързаните с COVID-19 мерки за разходи от около 3% от БВП. Изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели, отчасти благодарение на подобрения в събирането на данъци, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване.

Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга, са: напредък към присъединяването към еврозоната; подобряване на потенциала за растеж на икономиката, водещо до по-бързо сближаване на нивата на доходите до това на държавите с по-висок рейтинг. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга, са: неблагоприятни политически развития, които да намалят доверието в икономическото възстановяване; продължително нарастване на публичния дълг; материализиране на условни задължения в баланса на държавния бюджет или по-слаби перспективи за растеж, се казва в съобщението.

Едновременно с обявяването му пред медиите министър-председателят Бойко Борисов направи пряко включване в профила си във „Фейсбук“ от поле край пътя, на чийто фон финансовият министър Кирил Ананиев преразказа съобщението за подобряването на перспективата пред рейтинга на България.

Борисов пък го изчете подробно като коментираше всяка фраза, хвалейки различните аспекти на управлението си. „Неблагоприятно политическо събитие означава сегашната коалиция да не управлява. Освен нашите експерти, няма други, които да могат да постигнато това“, подчерта премиерът. На няколко пъти той попита министъра на финансите „Киро, да не си направил някоя мошенгия (че е толкова положителна перспективата – бел.ред.)?“, но Ананиев отрече. „Ако не си правил мошенгия, мога само да те поздравя“, поздрави го премиерът. „Не съм правил“, каза Ананиев.

Борисов коментира лаконично и васинационния план. „Вчера малко като им се накарах, завършихме с 14 хил. ваксинирани. Тези, които се назландисваха, сега да видят как се ваксинират хората. Това му е спасението – мощна армия от ваксинирани“, заяви той.

Изглежда обсъждането на рейтинга на България от Борисов и Ананиев се превръща в традиционно. При повишаването на дългосрочния рейтинга на България от международната рейтингова агенция „Муудис“ през октомври миналата година премиерът и министъра на финансите го обсъдиха по подобен начин, седнали на пънове край пътя.