Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

Пътуваме все по-рядко и все по-наблизо (Инфографики)471.8 хиляди български граждани са реализирали туристически пътувания през четвъртото тримесечие на 2020 година, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, отчитат от НСИ.

95.4% са пътували само в страната, 3.9% – само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина, показват данните на Националния статистически институт.Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 63.8% по-малко, в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като сривът при пътуванията в чужбина (с 91.7%) е много по-силен от този при пътуванията в страната (с 57.4 на сто).

Пътуваме все по-рядко и все по-наблизо (Инфографики)

През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 208.2 хиляди, или 44.1% от всички пътували лица.

Пътуваме все по-рядко и все по-наблизо (Инфографики)

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години – 97.3% от пътувалите в тази възрастова група. 

Пътуваме все по-рядко и все по-наблизо (Инфографики)

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 – 64 години е най-голям – 6.2% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания в страната са били с цел посещение на близки и роднини (48.3%), докато в чужбина най-много са били тези с цел почивка и екскурзия – 42.7% от всички реализирани пътувания.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 614.1 хил., или 94.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.4%, а на тези в чужбина – 59.5%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1040.74 лв. в чужбина.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 38.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 33.1%.