Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

Работа с по-малко почивка позволява наредба, откри КНСБСумирано изчисляване на работното време ще прикрива неплатен извънреден трудОпасност от масово разпространение на сумираното изчисляване на работното време, заобикаляне на ограниченията и нарушаване на правото на почивка  и баланс с личния живот на работниците са записани в нови текстове на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. В момента те се обсъждат в работна група.

Опасността реално работниците да не могат да ползват законовите си права на почивка бяха видени в текстовете от КНСБ.

Наредбата се променя, след като парламентът промени през 2020 г. Кодекса на труда. Тогава бе установен референтен период от 4 месеца за сумираното изчисляване на работното време. С колективен трудов договор на отраслово или браншово ниво той може да е 12 месеца. Тази възможност трябваше да се уреди в наредбата. При сумираното изчисляване не важат ограниченията за не повече от 8 часа труд на ден, ако общото работно време за референтния период, разделено на работните дни, дава средно 8-часов труд. Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисление на работното време може да бъде до 12 часа. А продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време.  Непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа , а при промяна на смените може да бъде под този размер, но не по-малко от 24 часа в случаите, когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.

Още миналата година синдикатите внесоха подписка от 100 хил. работници срещу новите правила. Сега те настояват сумираното работно време да се изчислява само върху 4 месеца, дори в случаите, когато е въведено за 12. Те са категорични, че текстовете в наредбата са в нарушение на европейските директиви. А имало и неяснота как се изчислява сумираното време, ако няма колективен трудов договор.

И в момента работодатели използват сумираното работно време, за да прикриват извънреден труд, който не заплащат, твърдят синдикати. До 2001 г. такова се позволяваше само в производства с непрекъсваем процес – атомна електроцентрала или болница.

“С премахването на този режим започна бавно като плесен да завладява всички структури, включително и държавната администрация, обясни вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов.

Работодателските организации обаче са категорични, че възможността за 12-месечно изчисляване на сумираното време отразявала волята на синдикати и бизнес да се договарят на браншово равнище.

С промените в наредбата излизат и нови проблеми със задълженията на “дежурство” и “разположение на работодателя”, твърдят от КНСБ. При дежурството дори работникът да не работи, то той е на мястото си във фабриката или болницата и това време трябва да се плати. Дежурството досега се определяше от държавата спрямо категорията, както по дефиниция то присъстваше в специална наредба. Според новите предложения това ще става по преценка на шефа, което било опасно за работниците.

Предлагат се и нови текстове за режима на разположение. Така един работник едновременно може да е в режим на разположение и включен в сумирано изчисляване на работното време. “Сега те ги смесват и казват- когато ти си на сумирано изчисляване на работното време и те извикаме от разположението да работиш, този допълнителен труд е извънреден, но няма да ти го платим следващия месец, а ще видим дали има извънреден труд, като приключи 4-месечният период, в който трябва да се направи приравнение. Тогава можем да ти го платим, но може и да не ти го платим, но ти ще разбереш чак на четвъртия месец”, обясни още Чавдар Христов.

КНСБ предлага за работещите на смени и включени в график за сумирано работно време да се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на работната смяна. За един календарен месец, включващ и почивните дни да е, 100 часа, а за денонощие през работни дни – 4 часа. През почивен ден пък на разположение да можеш да си до 12 часа.

Цялото становище на КНСБ във връзка със сумираното изчисляване на работното време и режимите на разположение и дежурство вижте тук: https://knsb-bg.org/index.php/2021/04/13/stanovisthe-vav-vrazka-sas-sumiranoto-izchislyavane-na-rabotnoto-vreme-i-rezhimite-na-razpolozhenie-i-dezhurstvo/

Становището на на Асоциацията на организациите на българските работодатели за  правна уредба на сумираното изчисляване на работното време вижте тук : https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28482/