Press "Enter" to skip to content
banner
АЛПРО ЕООД
Продажба, инсталация, монтаж и поддръжка на хардуер и софтуер
Изработка и поддръжка на сайтове и други дейности в областта на ИТ
тел: 0884174616
ел. адрес: alpro@abv.bg

БСП подписа споразумения с още 6 организации

Как стана регистрацията ли? Да отидем при създателите и:

„През нощта срещу 11 септември помолих Доган да подпише абсолютно всички документи, за да ги внеса на следващия ден пред ЦИК. На 11 септември сутринта, очаквайки отказа от Върховния съд, внесох 12 комплекта документи за регистрацията на ДПС за участие на предстоящите избори. Дотогава никой освен мен и екипа ми не беше проверил сериозно и задълбочено, че ние сме абсолютно законно регистрирана политическа партия по чл. 9 и 10 от тогава действащия Закон за политическите партии, без значение, че в наименованието ни се съдържаше думата движение, а не партия. Това заблуди много юристи анализатори и ние използвахме този момент. На сутринта в 9 без 15 вече бях в ЦИК. Тогава тя се помещаваше в сградата на сегашното Министерство на образованието. Внесох документите в деловодството и помолих секретарката и деловодителя да подписват и описват поотделно всяка представена страница, за да не изчезне нито един документ, което да стане повод да ни откажат регистрация.
След внасянето на документите седнах пред кабинета на пред-седателя на ЦИК да го изчакам. Съставът на ЦИК се състоеше от 11 членове. Ние имахме един представител – проф. Димитър Сепетлиев. Мнозинство бяха членовете на БСП и една част от СДС. След като председателят ме покани в кабинета си, му представих една от 12-те папки и го уведомих, че току-що съм внесъл документите за регистра-ция на ДПС за участие в изборите. Той се изненада: „Г-н Октай, но нали вие чакате регистрация от съда за Партия за права и свободи?“. Тогава му обясних, че чакаме регистрация на друга партия, която няма нищо общо с ДПС, и му показах документа за регистрация на движението като политическа партия по действащия Закон за политическите партии. Тогава той попита възможно ли е г-н Доган да бъде председател едно-временно на две партии. На въпроса отвърнах с въпрос: „Къде в закона пише, че един и същи човек не може да бъде ръководител на две илиняколко различни политически партии? Няма такова ограничение!“. Той се притесни, но ме увери, че ще внесе предложение на заседанието на ЦИК да разгледат нашата молба за регистрация. Аз обаче настоях да присъствам на заседанието, за да мога да връча по една папка на всички членове на комисията и да ги запозная с документацията по нашата регистрация като партия. Макар и с неохота, той прие. Наистина отидохме на заседанието и аз предоставих на всеки присъстващ по една папка. Обясних им, че ние вече сме регистрирани по Закона за поли-тическите партии. И това, че в наименованието ни фигурира думата „движение“, не значи, че сме регистрирани по предходните алинеи като обществена организация. Напомних също, че Земеделският народен съюз също няма в наименованието си думата партия. Най-много бяха изненадани и се смутиха членовете на избирателната комисия от квотата на СДС. Те се надяваха, че ако ДПС не участва на изборите, турците и мюсюлманите като антикомунисти ще гласуват масово за СДС.
Като излязох от заседанието на ЦИК, тръгнах към Парламента и срещнах Кадир Кадир и Юнал Лютфи. Имахме тежък разговор в градинката до Парламента. Двамата ме обвиниха, че единствено аз упорствам ДПС и Партия за права и свободи да се регистрират като самостоятелни политически формации (двамата не знаеха, че съм внесъл документите ни в ЦИК – Бел. авт.). Казаха ми, че са разговаряли с депутати от СДС, които били готови да предоставят техните листи, в които да регистрираме наши хора. Отвърнах им, че ДПС ще участва в изборите. Тогава попитаха какво ще се случи, ако не получимрегистрация. Казах им, че ще бойкотираме изборите, ще организираме саботажи, ще блокираме страната, защото имаме подкрепата на натовските посолства. После ги поканих да дойдат с мен в офиса на Доган в „Красно село“, като ги предупредих въобще да не отварят тая тема в присъствието на Доган и да забравят, че можем да участваме като кандидати от друга политическа сила на предстоящите избори….

Осман Октай- „Крахът на една илюзия. Истината за ДПС“