Любопитно

За първи път в ЕС повече енергия от ВЕИ, отколкото от изкопаеми горива