Любопитно

Министър Тодоров обясни защо Спортният тотализатор е на загуба

„Размерът на вноските за спорт към Министерството на младежта и спорта, съгласно Закона за хазарта, е значително по-висок от оставащата печалба, след отчислението за данъци. В резултат на това предприятието отчита загуби. За 2019 г. те са над 27 милиона лв. Това води до намаление на собствения капитал на предприятието”.

Данните са от вътрешен одит, направен от ММС в Българския спортен тотализатор за периода от 2016 до първото тримесечие на 2021 г., обясни спортният министър Георги Тодоров, цитиран от NOVA.

Предприятието вече е проверено и от Държавната финансова инспекция и от Сметната палата.

„Съществен е размерът на задълженията към участниците в хазартните игри в размер над 39 милиона лева”, отчете Тодоров.

„Прави впечатление стойността на сключените договори за осигуряване на телевизионно предаване, както и на договорите за реклама. Видно е от докладите на Сметната палата, а и там се поставят въпросите, доколко са били изгодни за предприятието тези договори. Това е констатация и на Сметната палата. Проверката продължава, изискана е информация за стойностите на сключените договори”, посочи Тодоров.

НАП поема контрола над хазарта

„Освен това в тотото е разработена и внедрена компютърна система за продажби на хазартни продукти, която обаче не функционира. Това буди въпрос доколко е било ефективно разработването ѝ”, каза министърът.

По думите му вниманието не е насочено към основното предназначение на играта – да се набират средства за физическо възпитание и спорт.

„Правят впечатление завишените разходи за външни услуги. Същевременно тотализаторът разполага с достатъчно персонал”, обясни спортният министър.

Тотализаторът – странни сделки и загуби за милиони

„Относно закона „Магнитски”: На 7.10.2011 г. Тото обявява открита процедура по ЗОП, с предмет разработване и внедряване на информационни и комуникационни системи за приемане на залози в реално време. Тя включва цялостно хардуерно и софтуерно оборудване за 2 центъра за данни и 1700 терминални устройства. За изпълнител е избран консорциум „Галоа”. Сключен е договор за над 14 милиона лева. В този консорциум участват фирмите „Декарт” и Ай Си Ес”, отчете Тодоров и поясни, че първата от двете компании е в списъка по закона „Магнитски”.

<!–

$(document).ready(function () {
$(‘#mc-form’).ajaxChimp({
language: ‘bg’,
url: ‘//vesti.us16.list-manage.com/subscribe/post?u=743235ca7b8158bf2506b96fc&id=03e3da1b95’

});
});

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

–>