Политика

"Топлофикация Русе" се фокусира върху зелени инвестицииАкцент в работата на  „Топлофикация Русе“ е изпълнението на ангажиментите към постигане на целите на Зеления пакт на ЕС и производството на чиста, съобщи изпълнителният директор на дружеството Севдалин Желев. Той посочи, че преходът към нисковъглеродна икономика няма да бъде лесен. Трансформацията на сектор „Енергетика“ и в частност на въглищните централи трябвало да се извърши по справедлив и приобщаващ начин, без икономически и социални последици за България. 

„Европейският зелен пакт е съществен елемент от целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това изисква мащабни инвестиции във всяка сфера на икономиката и особено в енергийния сектор.“, посочи Желев. По думите му приоитет на топлофикацията са инвестиции в устойчива енергийна ефективност, и иновации.„Инвестираме в проекти, които са насочени към постигане на устойчивост на климата и околна среда. Ще дам пример с газови ни мощности, чрез които ще произвеждаме електрическа енергия. За близо две години вложихме много труд и усилия по привеждане в работен режим на съоръженията. Днес сме на финалната права. Работим по план и към края на годината очакваме да приключим. Това е приносът ни, за да постигне България успех в изпълнението на Зелената сделка.“, посочи Желев. Той обясни, че едновременно със сериозната подготовка за пускането в експлоатация на газовите когенератори, работят и по изграждането на нова сероочистваща инсталация. Надяваме се да бъде готова за предстоящия отоплителен сезон. Той обясни, че има и електрофилтри, с които се улавят фините прахови частици от производствената дейност.

„Темата за трансформирането на българската икономика е изключително важна – от една страна са амбициозните цели на Европа, от друга са нашите регионални, икономически и енергийни реалности и специфики. В последните години енергийният сектор преживява коренна промяна и е изправен пред две предизвикателства – декарбонизацията и цифровизацията. По-важно предизвикателство за мен обаче е запазването на работните места, доходите и качеството на живот. Обнадежден съм от ангажираността на местно и национало ниво за постигането на справедлив енергиен преход“, заяви шефът на топлофисацията. „Новите реалности, наложени от Зелената сделка, обаче трябва да станат факт до няколко години. Независимо от мащабите на задачата, считам че икономическата трансформация е възможна и пионерите в тази сфера в лицето на други европейски страни, вече ни водят по пътя към нея.“, каза Желев.

Директорът на “Топлофикация Русе” е на мнение, че модернизацията на въглищните централи ще е по-лесна с подкрепа от страна на държавата и ЕС. Той изрази надежда, че вбъдеще ще я получат, защото инвестициите в закупуването на нови мощности за работа с алтернативи на въглищата, са огромни и сами трудно биха се справили.

Желев заяви, че ще продължават да инвестират в зелени проекти и рехабилитация на мощности. „Това е част от дългогодишната инвестиционна и ремонтна програма на предприятието“. Усилията за създаване на чиста енергия трябва да вървят ръка за ръка с нарастването на енергийната ефективност и икономията на енергия. Нашата цел е да произвеждаме чиста енергия и клиентите да получават сигурно топлоподаване през зимата. Бих искал да отдам заслуженото на усилията, положени от целия екип на централата, защото това са хората, които работят непрекъснато, за да отговаря топлофикацията на високите европейски и български изисквания. Дори и преминавайки през голямото предизвикателство, наречено COVID 19, всички те продължиха да изпълняват отговорно задълженията си“, заяви той.